Montáž

3M filter sa inštaluje do drezovej skrinky kuchynskej linky, čo najbližšie k prívodu studenej vody do vodovodnej batérie. Filter je možné nainštalovať do vertikálnej i horizontálnej polohy.

Poznámka: odstráňte všetky predmety z miesta inštalácie a umiestnite malú nádobu pre prípad úniku vody pri rozpojení prívodu vody.

Pracovný postup

 1. Zatvorte prívod studenej vody a rozpojte vodovodné hadice v mieste inštalácie vodného systému.
 2. Vyberte a označte miesto pod vodovodnou batériou, aby ostal priestor aj na výmenu filtra.
 3. Použite hlavu filtračného systému ako šablónu, označte miesto pre skrutky, navŕtajte diery a umiestnite skrutky, nedoťahujte úplne, nasaďte hlavu filtračného systému, nasuňte smerom dolu a skrutky dotiahnete neskôr.
 4. Namontujte pôvodnú hadicu z vodovodnej batérie aj s redukciou do hlavy filtračného systému (označené šípkou smerom von) a namontujte novú hadicu z balenia do hlavy filtračného systému z opačnej strany (označené šípkou smerom dnu). Druhú stranu hadice namontujte do vodovodného ventilu. Uistite sa, že hadice nie sú zalomené.
 5. Dotiahnite skrutky na hlave filtračného systému (do steny).
 6. Nasaďte filter do hlavy filtračného systému, otočte o ¼ závitu smerom doprava až na doraz. Keď je filter správne nasadený, vrch filtra tesne dolieha na hlavu filtračného systému a nálepka na filtri smeruje dopredu.
 7. Otvorte prívod vody a otvorte vodovodnú batériu, aby ste systém zbavili vzduchu. Nechajte vodu pustenú aspoň 5 minút. Skontrolujte spoje či neuniká voda. Zatvorte batériu. Systém je pripravený na používanie.

Dôležité poznámky

Ponechajte aspoň 4 cm voľného miesta pod filtrom aby ho bolo možné vymeniť. Inštalujte prívod a odtok vody z filtra tak, ako je označené na hlave systému. Uistite sa, že ste neprehodili prípoje. Nedodržanie inštrukcií má za následok stratu záruky, preto v prípade nejasností kontaktujte hotline alebo nám napíšte email.

Potrebné nástroje

 • Vŕtačka a vrtáky (zvoľte si typ podľa plochy na ktorej bude hlava filtračného systému upevnená).
 • Skrutkovač plochý alebo krížový.
 • 2x skrutka (zvoľte si typ podľa plochy, na ktorej bude hlava filtračného systému upevnená).
 • Teflónová izolačná páska alebo tesniaca niť na tesnenie vodovodných závitov.