Popis

Typ hlavy VH3
Pórovitosť 1 µm
Prietok 3,8 l/min
Kapacita 2250 l pri 25% bypasse
Teplota vody 4,4°C – 37,8°C
Tlak vody 100 psi (6,9 bar)
Rozmer filtra 319 x 80 mm
Rozmer filtra s hlavicou 409 x 102 mm
Minimálne voľný priestor pod filtrom pre výmenu 60 mm
Redukcia chlóru/pachutí/zápachu áno
Redukcia sedimentov áno
Redukcia cýst a ťažkých kovov áno
Redukcia tvrdosti vody (do 20 °d) áno
Redukcia baktérií nie
SQC (bezpečná výmena bez vypnutia prívodu vody) áno
Použitie veľké presso zariadenia, HoReCa
Odporúčaná výmena 6 – 12 mesiacov

 

Normy:
NSF/ANSI Standard 42 pre redukciu chlóru / pachutí a zápachu
NSF/ANSI Standard 53 pre redukciu cýst / zákalu